Mealingua - Překlady a výuka jazyků

Překlady a výuka angličtiny, slovenštiny a češtiny

Časté dotazy


Jak probíhá zadání, vypracování a odevzdání překladu?
Objednávku zašlete prostřednictvím formuláře v oddíle "Kontakt". Obdržíte kalkulaci s návrhem termínu dodání. Pro vypracování překladu je potřeba potvrzení objednávky. Akceptuji vstupní/výstupní formáty: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, RTF, ODT, TXT, JPG, TIF.

Co je to jazyková a stylistická korektura?
Korektura je revize či aktualizace dokumentu. Účelem je eliminace výskytu pravopisných, věcných a stylistických chyb.

Co je to předtisková korektura?
Předtisková korektura se provádí u dokumentů, které jsou určeny k tisku nebo publikování. Korektor se zaměřuje na typografické chyby, jako je např. zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky nebo diakritická znaménka.

Co je to normostrana?
Normostrana (NS) je základní jednotkou pro stanovení rozsahu textu. Obsahuje 1800 znaků včetně mezer, což je přibližně 250 slov běžného textu.

Jaká je přibližná denní kapacita překladatele?
Při překladu z češtiny do slovenštiny a obráceně je to obvykle cca 8 NS denně. Při překladu z/do angličtiny je to cca 6 NS denně.

Jak zaslat podklady pro překlad?
Preferovaným způsobem je e-mail, popř. služba Úschovna.cz, FTP, apod. Je možné i zaslání tištěných podkladů poštou, které poté digitalizuji.

Angličtina Brno - Překlady a výuka angličtiny - Indviduální i skupinová výuka - Školní doučování - Lekce osobně i na Skype.